Comments on: Правила добавления в индекс созданного сайта. Как можно ускорить индексацию /blog/pravila-dobavleniya-v-indeks-sozdannogo-sajta-kak-mozhno-uskorit-indeksaciyu/ СеоЕксперт Блог http://wordpress.org/?v=2.8.4 hourly 1